ARCHETYPE Kostvanor, screening (openEHR-EHR-EVALUATION.dietary_habit_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.dietary_habit_screening.v0
ConceptKostvanor, screening
DescriptionScreening av en individs matvanor.
UseEndast avsedd för enkel screening.
MisuseAnvänd ej dessa screeningfrågor för detaljerad kartlägning av matvanor, nutrition eller undernäring, för sådant finns särskilda (internationella) arketyper.
PurposeAvsedd för screening baserad på Socialstyrelsens stöd för samtal om matvanor, med hjälp av svar på frågor "kostindex" och frukostvanor. Screening of dietary habits based on a Swedish dietary index etc. The archetype is likely not of international interest, thus not translated to English.
Referenceshttp://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor/samtal-om-matvanor
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsAuthor name: Erik Sundvall
Date originally authored: 2018-12-04
Other Details LanguageAuthor name: Erik Sundvall
Date originally authored: 2018-12-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor/samtal-om-matvanor, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=F8C57C8DD20850DC571B3BAD135EC40C, build_uid=219ea32b-3ade-4460-82ee-836447bec9fb, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsscreening, kostvanor, matvanor, kost
Lifecyclein_development
UID2eb57d7a-1f31-4fda-9dd5-60d5dec8cbce
Language usedsv
Citeable Identifier1013.1.3562
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Screening av en individs matvanor., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Formalized/transcribed from guidelines by Annika Terner, Erik Sundvall, Carrick Gillespie and others in the Standin3 project, originalLanguage=sv, translators=, subjectOfData=unconstrained, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], description=[], context=[], activities=[], identities=[], capabilities=[], provider=[], protocol=[], content=[], source=[], credentials=[], events=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=2, text=Kostindex, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Grönsaker och rotfrukter, description=Konsumtion av grönsaker och rotfrukter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: En gång i veckan eller mer sällan
1: Några gånger i veckan
2: En gång per dag
3: Två gånger per dag eller oftare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Frukt och bär, description=Konsumtion av frukt och bär., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: En gång i veckan eller mer sällan
1: Några gånger i veckan
2: En gång per dag
3: Två gånger per dag eller oftare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fisk och skaldjur, description=Konsumtion av fisk och skaldjur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Några gånger i månaden eller mer sällan
1: En gång i veckan
2: Två gånger i veckan
3: Tre gånger i veckan eller oftare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk, saft, description=Konsumtion av kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk, saft., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Två gånger per dag eller oftare
1: En gång per dag
2: Några gånger i veckan
3: En gång i veckan eller mer sällan
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kostindexberäkning, description=Summa av poängen från samtliga kategorier., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..12, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Frukostvanor, description=Hur ofta individen äter frukost., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Optional, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Dagligen [Äter frukost varje dag.]
  • Nästan varje dag [Äter frukost nästan varje dag.]
  • Några gånger i veckan [Äter frukost några gånger i veckan.]
  • En gång i veckan eller mer sällan [Äter ftukost en gång i veckan eller mer sällan.]
, extendedValues=null]], contacts=[], ism_transition=[], details=[], relationships=[], state=[], target=[], other_participations=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Mandatory, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=optional, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Mandatory, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=optional, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]